Categorie archief: Technologie

MOOC

Een MOOC is een Massive Open Online Course. Ofwel gratis online cursussen die aangeboden worden door bijna alle bekende universiteiten wereldwijd. Deze cursussen kunnen enkele weken lopen of enkele uren en worden veelal ondersteund met video, opdrachten, discussies en assessments.
Je kunt eventueel zelfs bij sommige (gratis) cursussen gecertificeerd worden.
Een MOOC kan kostenverlagend werken en heeft een snelle time-to-market vanwege de
grote bereikbaarheid in een relatief korte tijd.

MOOC

MOOC

Voor nieuwe informatie in een korte cursus is m.i. veel winst te behalen.
Vooral als de inhoud interactief is en er een enthousiaste en inhoudelijk sterke spreker
te zien is. Echter de meeste deelnemers (70 percent) maken hun cursus niet af en
schakelen uit (zie Bert de Coutere (CCL)).

Dit onderwijsmiddel vraagt andere vaardigheden van docenten en ondersteunende staf.
Wilfred Rubens heeft in zijn blog van 6 februari geschreven over het stopzetten van een
MOOC omdat men geen kwalitatief goede leerervaring kon garanderen.

Meer informatie? Op deze link tref je 75 online cursussen.
Kijk ook naar onderstaand filmpje voor een meer uitgebreide Engelstalige uitleg over MOOCs.

(e)Learning 2037

Hoe ziet eLearning 2037 eruit? Leren we dan anders?

Doen robots al het werk of zijn er nog een paar ontwikkelingslanden die fysieke
arbeid verrichten? Ik wil een paar voorbeelden met jullie delen aan de hand
van drie onderwerpen. Dit zijn groei, technologie en kennis & organisatie.

Groei

De eLearning-industrie heeft nu wereldwijd een budget van plusminus 108 biljoen wat voor 70
percent gedomineerd wordt door Amerika en Europa (bron: Global Industry Analysts Inc).
In het algemeen zou je kunnen zeggen dat dit bedrag in ongeveer 25 jaar tijd is ontstaan.
Voor 1985 was er nauwelijks sprake van een betekenisvolle eLearning industrie.
Als we dus nu 25 jaar verder kijken (2037) dan is er een bedrag van 250
biljoen te besteden.

Ik denk zelf dat er in werkelijkheid nog veel meer zal worden besteed omdat ik nu voor
het gemak alleen Amerika en Europa hanteer.
Volgens een studie van Ambient Insight zijn de snelst groeiende landen op het gebied
van self paced learning Vietnam, Thailand, Azerbeidzjan, Kenia en Roemenië.
Kortom; het geschatte bedrag van 250 biljoen zal mogelijk verdubbeld worden naar
500 biljoen.

Technologie

eLearning alleen geeft niet de gewenste bedrijfsresultaten.
Men heeft het vooral over Blended leren (zie ook mijn blog van 5 oktober)
Wat gaat het worden? Ik geloof zelf in een Blend van technologie.
Die Blend zal worden gedreven door de meest innovatieve fabrikanten
en daarmee direct door zijn klanten. Wat bedoel ik hiermee?
Flash wordt binnenkort niet meer ondersteund omdat sommige fabrikanten (Apple)
geen vertrouwen hadden in deze technologie.
Ook websites in Flash worden slecht geïndexeerd door Google (de gebruiker ging klagen).
Gevolg; HTML5 is nu de opkomende software. Een taal die pas tot volwassenheid kwam
in 2010. Niemand kan zeggen voor hoelang software meegaat.
De ontwikkelingen blijven doorgaan. Software gaat nu gemiddeld 2-4 jaar mee tot
er een aanpassing plaats vindt of geheel verdwijnt.

De verscheidenheid aan software vereist ook een verschuiving van kennis van de
medewerker. Het zal bijna onmogelijk worden om alle software te beheersen.
Ik heb een schermafdruk van mijn beeldscherm hieronder gezet.
Al deze pictogrammen zijn van een softwarepakket.  Beheers ik deze software
volledig en tot in perfectie? Zeker niet.  Ik weet echter wel wat het is, dat het
bruikbaar is en waar ik de echte expertise kan vinden indien nodig
(van specialisten van bijvoorbeeld video’s als SHOW ME).
Ook zal de Tin Can Api een evolutie gaan veroorzaken door middel van het opnemen en
vastleggen van al het leren onder verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf
(zie mijn blog van vorige week).
MOOC’s (Massive Open Online Course) zullen over 10 jaar worden gedomineerd door
enkele vooraanstaande partijen wat de concurrentie onder de universiteiten
zal verhevigen. Mede omdat deze partijen Big data en Learning Analytics verzamelen
en inzetten en zich daardoor kunnen onderscheiden
(zie ook mijn blog van 16 november).

Op hardware gebied moet alles mobiel en is niets meer fixed.
Het nieuwe werken is anytime, anyplace en anywhere.
Die verkregen vrijheid zal niet meer worden teruggegeven.
Alle nieuwe technologie moet die vrijheid ondersteunen.

Kennis & organisatie

Je hoeft niet meer overal verstand van te hebben je moet echter wel de specialisatie kunnen
vinden. De trend in organisaties is u al: meer doen met (veel) minder mensen.
Dit zal nog veel meer gaan gelden in de toekomst.

Samenwerken en de middelen tot samenwerken moeten aanwezig zijn in organisaties.
Studies van CLC L&D laten zien dat de belangrijkste competenties voor de toekomst zijn:

 1. navigeren door je organisatie (door o.a. systematisch denken, zelf bewustzijn,
  risico management en organisatiebewustzijn).
 2. verhogen van relatie management (door o.a. teamwork, netwerken, managen van
  anderen en invloed vergaren door kennis van anderen te gebruiken in je eigen
  voortgang).
 3. excellent operationeel werken (door o.a. door het tonen van creativiteit en het kunnen
  proces denken)

Samenvattend.

Het netwerken en het snel kunnen vinden van de juiste mensen zal de onderscheidende
factor worden van werknemers in succesvolle organisaties.

De technologie op hardware gebied zal biljoenen kosten en zich niet meer alleen op Amerika
en Europa richten maar gedomineerd worden door groeimarkten.
Op softwaregebied zal er elke 5 jaar een wijziging plaatsvinden in focus wat
het moeilijk maakt om mensen op de universiteiten voor te bereiden op een baan.
Leren zal dan ook veel meer “on the job” moeten gebeuren.
Die job is dan wel anyplace en anywhere.
Dit betekent dat scholen en bedrijven ook veel meer moeten gaan samenwerken en
wellicht moeten integreren. De werknemer maakt zijn eigen portfolio door al het geleerde
zelf op te nemen in leermanagementsystemen (LMS) of leeropnamesystemen (LRS)
en deelt dan weer zijn opgedane kennis met anderen.

Des te meer je deelt, des te hoger klim je op in de organisatie.

Bronnen (hyperlinks naar de gebruikte websites):

Hoe ziet eLearning 2037 eruit?

Hoe ziet eLearning 2037 eruit?

Tin can

De Tin Can API (Application Programming Interface) is een nieuwe leertechnologie die jouw leerervaringen “vangt” en vastlegt.
Deze eenvoudige en flexibele taal vervangt de vaak gelimiteerde en
complexe oude specificaties van o.a. een Learning Management Systemen.
Mobiel leren, simulaties, virtuele werelden, serious games,
real-world-activiteiten, ervaringsleren, sociaal leren, offline leren
en samenwerkend leren alles kan worden vastgelegd in de Tin Can Api.

Hoe werkt het?
Mensen leren van interacties met andere mensen, het opnemen van inhoud, etc..
Deze leeractiviteiten kunnen overal gebeuren maar worden opgeslagen in
een LRS (Learning Record Store). Deze opname wordt geactiveerd
door de gebruiker zelf wanneer de API een opdracht krijgt zoals
bijvoorbeeld: ik deed dit, ik heb een ervaring, ik heb een test gedaan, iets gelezen,
een game gedaan, etc..

ADL (de huidige eigenaar van SCORM) werkt samen met Rustici aan deze revolutionaire
shift in het vastleggen van leren door de gebruiker zelf.

Meer weten?

Over ADL? Klik hier

Over API? Klik hier

Over Tin Can? Klik hier

Tin can. Image by © Royalty-Free/Corbis

Tin can. Image by © Royalty-Free/Corbis

Blended leren

Als we het hebben over Blended leren hebben we het o.a. over de mix van traditioneel
en online vormen van leren en een combinatie van media en tools [Whitelock en Jelfs, 2003].
Maar ook over de Blend tussen het formeel leren en het informeel leren
[Rosett, Douglis en Frazee, 2003].

In 2001 schreven DeLacey and Leonard dat studenten meer leerden als er online sessies toegevoegd werden aan traditionele sessies maar dat ook de interactieven de satisfactie van de lerende verbeterden. Een belangrijk punt om motivatie bij de lerende te behouden.

Bij het vormgeven van Blended leren zijn er twee vormen van leren waarbij diverse
media en tools gebruikt kunnen worden.
Dit zijn media en tools voor synchroon leren [communicatie tussen studenten en docent vindt
Realtime plaats] of a-synchroon leren [leren waarbij de interactie in tijd vertraagd is].

Er is wetenschappelijk onderzoek gedaan met positieve resultaten (o.a. Thomson [2002])
Een Blended leeromgeving omvat gebruik van hoorcolleges, groepswerk, zelfstudie en
online instructie [Lam, e.a., 2005].
De meeste bedrijven (boven de 10.000 medewerkers) hebben onderdelen van
Blended leren geïmplementeerd in hun opleidingen, vaak gedreven door kostenverlaging.

Wil je meer weten? Mail me gerust.

Blended leren

Blended leren

Operational excellence

Operational excellence is in essentie het ontwikkelen en realiseren van een (productie-proces) systeem in een gestroomlijnde prijsbewuste organisatie (bedrijfsvoering)

die ingericht is om klanten te ondersteunen.
Er zijn veel meer definities in omloop maar de kenmerken proces, klant en prijsbewuste
organisatie komen bijna overal wel terug.

Wat je vaak ziet is dat het om processen gaat en dan vooral de methodologie van
Lean Six Sigma, BPM, TOC, etc. veelal gebruikt in een IT omgeving.

Dr. E. Deming schreef “If you can’t describe what you’re doing as a process, you don’t
know what you’re doing”
.
Processen komen overal terug. Denk bijvoorbeeld aan creatief proces, leer proces,
werk proces, productie proces, planning proces, etc..

Ik ervaar echter zelf dat het klantaspect veel belangrijker begint te worden, en terecht.
Dit is dus meer dan een operationeel excellent proces maar vraagt en vergt
ook een attitude van het eigen personeel. Klant centraal, Customer First, etc.
heb je vast wel eens gehoord.

De beroemde management consultant Peter Drucker schreef in zijn boek
The Practice of Management:“The purpose of a business is to create a customer”.

Je creëert alleen maar klanten als je ook een goede dienstverlening, service of product levert.
Je begint dus met de klant centraal te stellen en voert dan een proces in wat efficiënt
en kostenbewust is en wat WAARDE toevoegt aan de klant.
Kijkend naar de financiële crises en naar klantervaringen in de telecom
is er dus genoeg te doen en moeten we echt een nieuwe richting op.

Overige bronnen:

 • een drietal websites waar je aanvullende informatie kan vinden staan hieronder weergegeven
 1. Capgemini
 2. Procesverbeteren
 3. Berenschot
Operational excellence

Operational excellence

Rapid eLearning

Rapid eLearning, wat is dat nou weer? Letterlijk vertaald is het snel ontwikkelde eLearning.
Het ontwikkelen en implementeren is vaak een kwestie van dagen. Rapid eLearning wordt
gebruikt omdat medewerkers snel geïnformeerd of geïnstrueerd dienen te worden.
Een Rapid eLearning authoring tool pakket pakket kost gemiddeld tussen de 800 en
3000 euro. Het kan dus ook door kleinere bedrijven gebruikt worden.
Veelal maakt men gebruik van softwarepakketten die een plug-in zijn van MS PowerPoint
zoals Adobe Presenter of Articulate presenter.
Om nieuwe software te instrueren aan medewerkers wordt vaak Adobe Captivate,
Camtasia Studio of Articulate Storyline gebruikt. Met deze software kun je
schermopnamen maken en eventueel voorzien van instructieteksten of informatie.

Is het moeilijk om met deze tools te werken?
De meeste tools zijn intuïtief en binnen een aantal dagen experimenteren heb je alles wel
door.

rapid elearning

rapid elearning

Hoe ontwikkel je nu met deze tools?
Ik gebruik altijd het Rapid Step ontwerpmodel van Kineo.
Dat ontwerpmodel kun je hier gratis downloaden.

Wat heb je nodig om je elearning te kunnen ontwikkelen?
Een terzake kundige (Subject Matter Expert), een doelgroep (voor wie maak ik het) tijd en geld
(wat is je budget en wanneer moet het klaar zijn).

Het klinkt allemaal vrij positief. Zijn er ook mindere kanten?
Uiteraard. eLearning is niet de oplossing voor elk probleem maar is een onderdeel van
de lespuzzel (niet legpuzzel).
Niet iedereen is een geweldige opleidingskundige/ontwerper dus de module dient
voldoende interactie te hebben en een bondig verhaal te vertellen met precies voldoende tekst.

Mail me gerust als je meer informatie wil ontvangen.

Learning Management System (LMS)

Een Learning Management System (Engels) is bedrijfssoftware wat de administratie van uw cursussen/trainingen online beheert.

Het LMS verzorgt de rapportage van voortgang van o.a. leerprogramma’s, certificering,
loopbaan-paden en medewerkersrapportages.
Het LMS kan verder uitgebreid worden met
diverse toepassingen zoals een virtueel klaslokaal,
chat-functionaliteit en/of een discussieplatform.

Hoe selecteer je een LMS?
Het selecteren van een geschikt LMS is een hele kunst vooral als er veel stakeholders zijn.
Een website die je kan helpen is deze.
Hier kun je een document downloaden waar je je criteria kunt definiëren.
Als je de criteria hebt gedefinieerd kun je verschillende leveranciers om een voorstel vragen
(vaak via een Request for Proposal (RfP).
Er zijn ONTZETTEND veel leveranciers van LMS’n dus weet vooraf goed wat je wil.
Als je alle voorstellen hebt ontvangen kun je, na de analyse, een systeem selecteren.

Een handige video over het selectieproces is hier te vinden.

Duurt het lang om een LMS te selecteren?
Dit is afhankelijk van de hoeveelheid stakeholders maar gemiddeld tussen de 2-12 maanden.
Stuur me een mail indien je meer informatie wil ontvangen.

Learning Management System

Learning Management System

@jimtweeet

Ik ga twitteren. Mijn naam is @jimtweeet

Ben je adviseur, trainer of coach? Dan heb je de keus uit ontelbare boeken en websites om je (verder) te professionaliseren. Zoeken hoeft nu niet meer.

Een fantastische website die heel veel werkvormen, games, videos en oefeningen heeft
gebundeld is Dutchtrainingprofessionals.
Op deze website tref je heel veel creatieve en diverse ideeën om het leerrendement te verhogen.
Deze website bundelt vele andere websites en is deels in het Engels maar met behulp
van Google Translate is alles weer terug te brengen naar het Nederlands.
Ik kreeg deze tip via Twitter aangeboden.

Weet je het twitteraccount nog? Als je mij wilt volgen klik dan hier

Ik ga twitteren. Mijn naam is @jimtweeet

Ik ga twitteren. Mijn naam is @jimtweeet

Het Mumie Project

Spannende titel; Het Mumie Project. Even tijd voor iets anders? Nee, het is niet de titel van een boek of film.

De TU in Delft zet e-learning in tegen uitval van hun techstudenten.
Om studenten voor te bereiden en/of te ondersteunen bij hun technische studie is een online studieprogramma opgezet, het Mumie Project.
Dit project is een samenwerking van de TU Berlijn, KTH Stockholm, Aalto University Finland
en het bedrijf Integral-learning.
Het project dient te voorkomen dat studenten voortijdig met hun studie stoppen omdat
zij het benodigde wiskundige niveau niet halen of bij kunnen houden.
Voor meer informatie over het project klik hier.
Wil je het hele artikel van Monique Brandalise op Webwereld lezen klik dan hier.

Fijne vakantie en….. vergeet niet alle batterijen op te laden, inclusief die van jezelf!

Het Mumie Project

Het Mumie Project

Academy Mobile

Microsoft werkt aan een een internet/intranet toepassing genaamd Academy Mobile.

Academy Mobile is tevens een podcasting en social media platform bedoeld om medewerkers wereldwijd te helpen informatie te delen op en via Sharepoint (versie 2007).
Voorlopig is de toepassing alleen nog bij Microsoft te vinden maar een klein stukje film
hebben ze al voor je op YouTube gezet.

De mogelijkheden en toepassingen zijn legio en de feedback van gebruikers is positief.
Kijk zelf en klik op de pijl van onderstaand scherm.