Categorie archief: Leadership

Nieuw benoemde managers

Ik heb de afgelopen week trainingen gegeven aan nieuw benoemde managers binnen ons bedrijf. Het ging in totaal om meer dan 1400 nieuw benoemde collega’s uit heel Europa, India en Afrika. Dit 4-daagse programma is een echte pressure cooker; vroeg beginnen en doorgaan tot in de late avond maar wel met leuke onderwerpen, diners en feestmomenten. Een zeer gevarieerde groep mensen. Ik faciliteerde een groep van 30 personen uit twaalf verschillende landen. Dit was een groep die enorm veel talent en potentieel bezat en het viel mij met name op dat ze erg attent werden op de momenten dat het om persoonlijk leiderschap en zelfkennis ging (self aware). Blijkbaar had men behoefte om meer te weten en dit ook te beoefenen. Diverse sessies gingen over persoonlijkheid, coaching, veelzijdigheid en het interpersoonlijke model wat wij gebruiken genaamd Social Styles™. Voor meer informatie over dit model, zie deze link.

De  meesten ontvingen dit model voor het eerst en het viel mij op hoe hongerig ze waren om meer informatie te ontvangen, dit model verder te ontdekken en om dit model verder te ontwikkelen in de werkomgeving. Ik heb eerder vergelijkbare ervaringen gehad met MBTI™, Disc™ en StrengthFinder™. Voor mij bewijs dat ook deze groep nieuwsgierig blijft em daardoor de eigen performance verbeterd.

afbeelding-004

 

Save

Save

Trends in leren en ontwikkelen

Trends in leren en ontwikkelen is een video-opname door Crowdale waar een ronde tafel heeft plaatsgevonden voorgezeten door Gerard van der Molen (Whitematterlab). Het gespreksonderwerp leren en ontwikkelen (learning & development).

Een aantal onderwerpen zoals strategie, innovatie, technologie en training komen hier aan bod. Het gesprek is in het Nederlands opgenomen en bestaat uit een drieluik waarvan alleen deel 1 is vrijgegeven. Voor de andere twee afleveringen dient u contact op te nemen met Crowdale.

Ik was te gast samen Ellen den Mulder (Deloitte Consulting), Willem-Bart Overhand (Eneco) en Frans Schaafsma (Office Depot). Leuk en erg vereerd om een keer mee te maken.

 

Trends in leren en ontwikkelen

Trends in leren en ontwikkelen (achter de schermen)

Trends in leren en ontwikkelen

Trends in leren en ontwikkelen (achter de schermen 2)

Filosofie

Ik was afgelopen donderdag te gast op de ‘Koninklijke Industrieele Groote Club’ te Amsterdam waar  een lezing gegeven werd over filosofie door Jos Kessels. Deze filosoof, adviseur en auteur van vele boeken gaf ons een inkijkje in de leer van Socrates. Zijn specialisatie richt zich op Leiderschap en persoonlijk meesterschap. Behalve een aimabel man ook een fantastische verhalenverteller. Het verhaal wat het meeste indruk op mij maakte was het verhaal over liefde en schoonheid in het Symposium  waarin Aristophanes, de toneelschrijver het heeft over de ‘bolmensen’.

Vroeger hadden mensen vier armen en vier benen en twee hoofden. Ze waren zo sterk dat Zeus en Apollo bang waren dat ze de Olympus wilde veroveren. In een nacht daalden ze af om alle bolmensen doormidden te snijden. Het gevolg was dat alle bolmensen wanhopig op zoek gingen naar hun wederhelft. Ze waren niet meer uit elkaar te halen en dat maakte dat ze om zouden komen van de honger. Zeus en Apollo kregen medelijden  en zorgde ervoor dat de omhelzingen leiden tot verzadiging, zodat ze elkaar konden loslaten, rust vinden en weer aan het werk konden om zodoende in leven te kunnen blijven (Kessels, 2014  p.153).

Wat betekent dit nu? Kessels geeft aan dat gemis hoort bij de menselijke conditie, de natuurlijke toestand is er een van onvervuld verlangen. Je komt misschien wel eens tekort, je snapt iets niet of je voelt je onbegrepen. Laat het betijen en bekijk het vanuit andere perspectieven. Het wordt eb en vanzelf weer vloed.

Wat heb ik hieraan? Ben je manager, leider of verantwoordelijke? Socratische principes geven je ideeën en helpen je  kwaliteiten te ontwikkelen als vragen stellen, debatteren maar vooral leren te luisteren.

 

Filosofie uit Griekenland

Filosofie

(delen van dit blog zijn uit het boek Scholing van de geest gehaald. (Kessels 2015, uitgeverij Boom)

 

Ethicabillity

Een paar jaar geleden kreeg ik van een relatie het boek Ethicability geschreven door Roger Steare. Ik moest daar aan denken toen ik vorige week in de krant las dat er weer een aantal corruptie en fraudegevallen waren geweest in de politiek en in het bedrijfsleven.

Als kind krijg je normen en waarden mee en krijg je te horen wat je wel of niet moet doen
van ouders, partners, docenten, familie, etc..
In het boek geeft de schrijver de volgende vragen mee:

 1. Wat zijn de regels?
 2. Gedragen wij ons integer?
 3. Voor wie is dit goed?
 4. Wie kan hier schade van ondervinden?
 5. Wat is de waarheid?

De juiste vragen stellen is de kern van ethiek en je dient deze als leidraad
te gebruiken om de juiste beslissing te kunnen nemen. Maar hoe kom je tot het goede besluit en heb je ook de moed om dit besluit te nemen? Stel jezelf de volgende vragen om je beslissing te testen:

 1. Hoe zou je het vinden als je dit zelf wordt aangedaan?
 2. Wat zou je moeder vinden als ze dit in de krant zou lezen met jouw naam erbij?

Mark Twain schreef:Courage is resistance to fear, mastery of fear- not absence of fear.
Er is dus altijd wel iets van onrust of angst aanwezig bij het nemen van dit soort beslissingen,
vooral in de context van je werk, leven of familie.

Door echter steeds de juiste vragen te stellen zal de angst afnemen, de moed toenemen en
heb je geleerd om de juiste dingen juist te doen. Het boek Ethicability was voor mij een aanrader. Meer weten? Klik hier en je gaat naar de website van de auteur.

ethicability kaft

ethicability kaft

Leiderschap programma’s

Leiderschap programma’s. Er gaan miljarden euro’s om in leiderschap ontwikkeling en er zijn duizenden boeken over geschreven.

Ik richt me nu eerst op de programma’s. Een andere keer op de boeken.
Programma’s van enkele dagen tot vele maanden zijn bedacht om leiders te ontwikkelen.

Insead, London Business School, HEC en CCL zijn een aantal voorbeelden van internationale instituten die een enorm aanbod hebben van leiderschap programma’s. Nijenrode RSM en TiasNimbas zijn de belangrijkste maar zeker niet de enige in Nederland.
Er wordt ook vaak onderscheid gemaakt tussen vrouwelijk leiderschap en mannelijk leiderschap die uiteraard ook elk een eigen inhoud kennen.

Waarom hebben deze instituten deze focus? Simpel: er is een behoefte en er is budget.

Een leiderschap programma begint bij enkele duizenden euro’s tot vele tienduizenden euro’s per deelnemer.
Een Leadership journey bij Wharton Business School kost bijvoorbeeld 12.000 Euro voor een vijf daags programma.
Het doel is om zelfbewust en omgevingsbewust te worden in gezelschap van gelijken en onder begeleiding van divers specialisten zoals coaches, professoren, etc.
Vaak hebben deze programma’s ook een sociaal doel bijv.; het ondersteunen van een NGO.

Het is belangrijk dat leiders blijven reflecteren en zich verder ontwikkelen om hiermee een succesvol bedrijf te kunnen leiden.
Ook retentie speelt steeds vaker een rol omdat bonussen minder sociaal wenselijk zijn kan, door een programma aan te bieden van een prestigieus instituut, de directeur of manager behouden worden voor het bedrijf of weer gemotiveerd raken om een nieuwe taak op zich te nemen.

Dit programma krijgt dan ook de bedrijfswaarden mee (corporate values) en afgestemde leerdoelen om ervoor te zorgen dat het programma ook biedt wat het bedrijf nodig heeft of wat het individu zoekt voor zijn/haar ontwikkeling.

Mijn tip is om bij het ontwerpen van leiderschap programma’s altijd twee vragen te stellen: wat willen we aan het eind bereikt hebben en wanneer is dit programma succesvol?

Meer informatie nodig? Mail me gerust.

Leiderschap programma’s

Leiderschap programma’s

Feedback in elearning

Feedback in elearning. Hoeveel boeken zijn hierover geschreven? Ik heb echt geen idee maar het zijn er niet veel. Feedback geven zou ik willen versterken door het effectief feedback geven te noemen. Stel je voor dat je tijdens een training altijd krijg te horen;”Dat is correct” of Prima!”.

Als je een elearning module moet maken dan is is het al helemaal niet gemakkelijk om
effectief Feedback in elearning te geven. Toch is er hoop.
Connie Malamed geeft 9 alternatieven voor correct of incorrect, goed of fout.
Dus……. elearning designers kijk even op haar blog en pas het toe in je werk.
Die tips van Connie tref je hier.

En hoe zit het met face to face feedback geven? Ik gebruik regelmatig de volgende methode in
mijn klassikale sessies.
Iemand vraagt/nodigt uit een ander persoon om feedback te geven.
De feedbackgever dient eerst een oprecht compliment te geven aan de ontvanger.
Vervolgens vraagt de feedbackgever aan de ontvanger wat hij nodig heeft om zelf (de gever) beter
te functioneren.
Ik weet dat dit een andere methode is dan veel opleidingen voorschrijven maar het is wel
een methode die binnen onze bedrijfscultuur werkt. Ik vermijd bewust “slecht gedrag”.
In Strenghts Finder 2,0 (Tom Rath, 2007) gaat men uit van de sterktes en positieve kenmerken
van de persoon en deze te gebruiken en te bestendigen in de bedrijfscontext om
zodoende succesvol te zijn.

Er zijn verschillende cursussen beschikbaar om goed en effectief feedback te leren geven.
Een goede site met meer informatie over feedback geven en die ook
cursussen levert is die van Anker-Kompas

Feedback in elearning --- Image by © Royalty-Free/Corbis

Feedback in elearning © Royalty-Free/Corbis

Corporate Universities

Ik heb deze week het boek Corporate Universities (CU) gelezen van Martijn Rademakers (Kluwer 2012).

De CU van mijn werkgever staat hier ook in vermeld en ik heb Martijn vorig jaar
een aantal keer ontmoet om aanvullende informatie m.b.t. CU’s te delen.
De CU wordt vaak gezien als een oplossing voor alle ontwikkelingsvraagstukken
waarmee het bedrijf wordt geconfronteerd.

Rademakers geeft in zijn boek zes trends aan die de CU moet gaan realiseren:

 1. Meer programma’s voor specifieke kennisdeling
 2. meer aandacht voor het opleiden van medewerkers bij klanten
 3. Leiderschapsontwikkeling gekoppeld aan de strategie
 4. Ontwikkeling van maatwerkproogramma’s
 5. Ontwikkeling van persoonlijke ontwikkelingsprogramma’s met coaching en opdrachten
 6. Sterke verbinding tussen CU en talentmanagement

Een cruciale vaardigheid van de CU is het kunnen vertalen van de strategische behoeftes
van de organisatie naar concrete leeroplossingen. Dit betekent dat de medewerkers
van de CU zowel de HRD kennis als de business kennis moeten hebben. Dit wordt ook wel
T shaped genoemd (verdieping én verbreding van twee disciplines).

Ik denk zelf dat het belangrijk is dat de CU wordt ondersteund door de
Directie /CEO/Raad van Bestuur door zitting te nemen in een raad van advies.
De verschillende onderdelen van het bedrijf dienen een vertegenwoordiging
te hebben door zitting te nemen in een content-board.
Hiermee realiseer je buy-in en weet je zeker dat je programma’s krijgt in
lijn met wat het bedrijf nodig heeft.
Ook het beschikbare budget van de CU moet in deze content board worden belegd.
De CU is een aanjager van de bedrijfscultuur en daarom een spin in
het web van de organisatie.
Tot slot kan de CU als een proffit center opgezet worden en hoeft
het geen cost center te zijn.

Nog even als opmerking: in Duitsland is het bij wet verboden een
bedrijfsopleiding te kenmerken als University.

Corporate Universities--- Image by © Bill Varie/Corbis

Corporate Universities. Image by © Bill Varie/Corbis

Bronnen:
Corporate Universities (Martijn Rademakers Kluwer, 2012)
Corporate Universities and Learnng Centers (Mahmood & Minhas, 2011)
zie Link

Storytelling

Storytelling of verhalen vertellen is volgens mij, een zeer oude vaardigheid.

storytelling

storytelling

Ik heb zojuist het boek gelezen Leadership Presence (Halpern en Lubar) van de
grondleggers van de Ariel group. Het gaat om inspireren, respect verwerven,
motivatie en vertrouwen opbouwen. Om dit te realiseren gebruiken deze
voormalig acteurs en performers, en nu consultants, hun theater ervaring.
Die ervaring wordt ingezet om leiders te inspireren en te bewegen om authentieke
verhalen te vertellen en te herbeleven.
In het boek geven ze onder meer het volgende voorbeeld:

Denk aan de keer dat je echt ontroerd of emotioneel geraakt bent geweest van
een acteur of actrice in een film, televisie of theaterstuk. Het gaat echt om iets
wezenlijks wat je echt geraakt heeft of wat je aan het denken heeft gezet of dat
je de tranen voelde opkomen. Heb je iets gevonden?

Denk nu aan wanneer een leider in je organisatie dit heeft gerealiseerd.
Het hoeft niet meteen tot tranen te komen maar wanneer heeft deze persoon je
echt geraakt?

De auteurs geven aan dat leiders over vaardigheden dienen te beschikken om een
organisatie te inspireren en te motiveren. Als de leider een baaldag heeft gaat dat
meteen invloed uitoefenen op de prestaties van zijn directe omgeving en dus op
de organisatie.
Ik wil nog wel vermelden dat de auteurs uitdrukkelijk aangeven dat leiders acteurs
moeten worden.

Meer over Storytelling?

 • Een zeer uitgebreid artikel, en fantastisch geschreven, is het artikel uit 2007 van
  Daphne Dijkerman wat je hier kunt vinden.
 • Een gratis handboek over Storytelling kun je hier downloaden op de website
  van Annet Scheringa.
 • Een leuk filmpje over Storytelling is van Andrew Stanton,
  filmmaker van o.a. John Carter, WALL-E en Toy Story en tref je
  hier onder. Hij geeft aan dat Storytelling geen exacte
  wetenschap is maar een vaardigheid die je kunt leren.

Veel inspiratie gewenst dames en heren en succes maandag op het werk.

Lichaamstaal

Lichaamstaal. Als trainer let je op de lichaamstaal van je deelnemers  en op de non-verbale communicatie. Je let op handen, houding, ogen, wenkbrauwen, intonatie van stem, volume, tempo, etc.. Hoe goed ben jij in dit interpreteren?

Wellicht heb je wat aan de volgende tip.
Kijk eerst een naar de volgende video op YouTube waarin je een aantal beroemde CEO’s ziet,
o.a. Richard Branson en Steve Jobs.
Die video link tref je hier. Nadat je de video hebt gezien ga je vragen uit een Engelstalige vragenlijst beantwoorden.
Die vragenlijst tref je hier.

Nadat je de vragenlijst hebt ingevuld en ingestuurd krijg je na verloop van tijd je resultaat.
Op deze site staan ook de goede antwoorden. Veel succes!

Lichaamstaal

Lichaamstaal