Categorie archief: (e)Learning

Leer-ecosysteem voor de medewerker

Leren gaat steeds verder mee met nieuwe technologische ontwikkelingen. Natuurlijk, leren gebeurt nog steeds in het leslokaal maar ook daarbuiten. De leraar hoef niet meer altijd beschikbaar te zijn want de lerende gaat het zelf halen/zoeken en dat kan 24 uur per dag. Leren is sociaal, kan technologisch worden ondersteund met video, webex, chat, virtual classroom, elearning, etc.. Al deze mogelijkheden gezamenlijk wordt een leer-ecosysteem voor de medewerker genoemd.

Wil je meer weten over leer ecostemen? In 2017 is in Orlando (USA) weer een conferentie over ecosystemen, zie link.

Dichter bij huis, op 19 en 20 oktober 2016 zal ik zelf voor Teneo in Brussel tijdens het HRcoreACADEMY forum een presentatie verzorgen over dit onderwerp. De onderwerpen zijn in de afbeelding weergegeven. Wellicht zie ik je daar? Graag tot ziens!

Leer-ecosysteem agenda

Leer-ecosysteem programma

 

Learning Technology beurs

Ik ben afgelopen week in Londen geweest bij de Learning Technology beurs samen met een grote Nederlandse delegatie. Er was een grote beurs met leveranciers en er waren veel internationale sprekers waarvan ik er drie gezien heb die ik hier wil vermelden.

De eerste is Lord Robert Winston met een fantastisch verhaal over hoe het brein werkt als we leren. Kijk naar het prachtige filmpje hieronder.

De tweede spreker was Charles Jennings.  Zijn 70-20-10 model wordt ook wel het 3E model genoemd en dat was nieuw voor me (Experience, Exposure, Education). Jennings gaf in zijn lezing aan dat leren van checklists een middel is om fouten te voorkomen. Hij noemde dit ‘ineptitude’: we gebruiken niet wat we weten. Een treffend voorbeeld van deze methode was vlucht 1549, zie de video hieronder.

Tot slot Jane Hart. Ze kon een grote zaal in beweging krijgen door mensen met elkaar te laten praten en diverse voorbeelden te gebruiken om social learning te oefenen. Ze maakte in haar presentatie, meer een facilitatie, veel gebruik van QR codes, public white boards en hoe chats in je lessen te gebruiken.

Op de beurs heb ik zelf nog met enkele leveranciers gesproken om ideeën op te doen voor mijn eigen projecten en die heb ik ook echt opgedaan.

Learning Analytics

Learning Analytics is de analyse en meting die je toepast op data gegeven door deelnemers of studenten aan opleidingsprogramma’s. Binnen bedrijven is Business Intelligentie een bron van informatie vergaring en wordt deze data vaak toegepast om nieuwe producten te ontwikkelen of bestaande producten te verbeteren. Learning Analytics is vergelijkbaar hiermee.

Learning Analytics

Learning Analytics

Het begint langzaam vorm te krijgen dat de aanwezige data in organisaties of onderwijsinstellingen gebruikt kan worden om:

 • bestaande programma’s te verbeteren
 • nieuwe programma’s te ontwikkelen
 • voortgang van langdurige programma’s te meten
 • kwaliteit van programma’s te meten

Bronnen die gebruikt worden om deze verbeteringen toe te passen of nieuwe producten te ontwikkelen zijn vaak LMS data, CMS data, Social networks, evaluaties en bedrijfsnetwerken.

De voordelen zijn zojuist genoemd. Zijn er ook nadelen?
Alle data kan persoonlijke informatie bevatten en dus privacy issues.

Ethisch handelen is dan ook een vereiste om deze data op een juiste wijze te interpreteren.

Meer weten over Learning Analytics?

 • Lees dit zeer lezenswaardige artikel van Arjanna van der Plas en John Doove hier.
 • Kijk naar onderstaande video met Steve Schoettler.

The Best Things In Life Are Free

The Best Things In Life Are Free, titel van een liedje van Janet Jackson en Luther Vandross.

Als redactielid van het Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties (TvOO) heb je
meteen het voordeel dat je kunt meeliften op kennis van collega’s.

Onderstaande informatie is eerder uitgebreider behandeld door Guido van de Wiel in diverse
nummers van het blad TvOO.  Dit is dus zijn verdienste met een heel klein beetje van mezelf.
De reden dat ik dit hier nogmaals onder de aandacht wil brengen is omdat het gratis is.
Gratis educatie om je te helpen de vakantie door te komen omdat het misschien wel
een (sl)echte Nederlandse zomer gaat worden.
Via Echart Tolle tref je een online cursus aan met veel gratis filmpjes voor de HR professional.

Op Bookboon tref je veel gratis management studie-, en HR boeken.
Het betreft uiteraard wel e-books waarin wat advertenties zijn opgenomen.

Gratis webinars op het vakgebied leiderschap en HR tref je op profilesinternational

Op de website managementliteratuur is heel veel te vinden voor de HR professional
inclusief podcasts.
Tot slot kun je op mckinseyinsights ook genoeg vinden voor de lange zomeravond.

Let op: op bijna alle websites moet je je registreren.
Fijne zomer!

Gratis wind

Gratis wind

Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties

Het heeft even geduurd met een update op de website maar ik ben er even drie weken tussenuit geweest. Vanaf 1 juni ga ik naast mijn huidige functie een bijdrage leveren aan het
Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties door de redactie te versterken.

Dit tijdschrift heeft een verschijning van vier keer per jaar en wordt uitgegeven
door Kloosterhof. Meer informatie over de organisatie en de inhoud van het vakblad
voor de organisatie ontwikkelaar tref je op TvOO website.

Redactie Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties

Redactie Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties

Om de artikelen te zoeken (en te lezen) die ik geschreven heb klik je hier

lr_81

Leiderschap programma’s

Leiderschap programma’s. Er gaan miljarden euro’s om in leiderschap ontwikkeling en er zijn duizenden boeken over geschreven.

Ik richt me nu eerst op de programma’s. Een andere keer op de boeken.
Programma’s van enkele dagen tot vele maanden zijn bedacht om leiders te ontwikkelen.

Insead, London Business School, HEC en CCL zijn een aantal voorbeelden van internationale instituten die een enorm aanbod hebben van leiderschap programma’s. Nijenrode RSM en TiasNimbas zijn de belangrijkste maar zeker niet de enige in Nederland.
Er wordt ook vaak onderscheid gemaakt tussen vrouwelijk leiderschap en mannelijk leiderschap die uiteraard ook elk een eigen inhoud kennen.

Waarom hebben deze instituten deze focus? Simpel: er is een behoefte en er is budget.

Een leiderschap programma begint bij enkele duizenden euro’s tot vele tienduizenden euro’s per deelnemer.
Een Leadership journey bij Wharton Business School kost bijvoorbeeld 12.000 Euro voor een vijf daags programma.
Het doel is om zelfbewust en omgevingsbewust te worden in gezelschap van gelijken en onder begeleiding van divers specialisten zoals coaches, professoren, etc.
Vaak hebben deze programma’s ook een sociaal doel bijv.; het ondersteunen van een NGO.

Het is belangrijk dat leiders blijven reflecteren en zich verder ontwikkelen om hiermee een succesvol bedrijf te kunnen leiden.
Ook retentie speelt steeds vaker een rol omdat bonussen minder sociaal wenselijk zijn kan, door een programma aan te bieden van een prestigieus instituut, de directeur of manager behouden worden voor het bedrijf of weer gemotiveerd raken om een nieuwe taak op zich te nemen.

Dit programma krijgt dan ook de bedrijfswaarden mee (corporate values) en afgestemde leerdoelen om ervoor te zorgen dat het programma ook biedt wat het bedrijf nodig heeft of wat het individu zoekt voor zijn/haar ontwikkeling.

Mijn tip is om bij het ontwerpen van leiderschap programma’s altijd twee vragen te stellen: wat willen we aan het eind bereikt hebben en wanneer is dit programma succesvol?

Meer informatie nodig? Mail me gerust.

Leiderschap programma’s

Leiderschap programma’s

Project Management

Ik heb gisteren het boek Projectaanpak in zes stappen van Roel Grit gekocht wat gaat over project management.

Hij beschrijft in dit boek zijn P6 methode. Wat erg handig is zijn de voorbeelden,
cursussen en templates die gratis te downloaden of te bekijken zijn
(ook voor niet-kopers van het boek) op projectaanpak.noordhoff.nl.
Erg handig dus. De zes project stappen van Grit zijn:

 1. Opstarten van het project
 2. Inrichten van het project
 3. Maken van het plan van aanpak
 4. Uitvoeren van het project
 5. Opleveren van het projectresultaat
 6. Afsluiten van het project

Heel veel mensen werken met projecten en vooral IT-ers zijn hier goed mee bekend.
Ook in de meer creatieve beroepen zouden veel mensen baat hebben bij een
gestructureerde aanpak van hun project.

Ook de minder harde kanten van project management komen aan het woord zoals
timemanagement, effectief vergaderen, interviewtechnieken en presenteren.
Wat ik zelf ook erg handig vond was een tabel met de verschillen tussen Prince2
terminologie en de P6 methode.

Dit boek is een leesbare en handige leidraad voor iedereen die zich (verder) wil
bekwamen in project management.
Maar zoals met alles, je moet het wel gaan doen om onbewust bekwaam te worden. Anders
wordt het alleen een theoretische exercitie.

Project management

Project management

Feedback in elearning

Feedback in elearning. Hoeveel boeken zijn hierover geschreven? Ik heb echt geen idee maar het zijn er niet veel. Feedback geven zou ik willen versterken door het effectief feedback geven te noemen. Stel je voor dat je tijdens een training altijd krijg te horen;”Dat is correct” of Prima!”.

Als je een elearning module moet maken dan is is het al helemaal niet gemakkelijk om
effectief Feedback in elearning te geven. Toch is er hoop.
Connie Malamed geeft 9 alternatieven voor correct of incorrect, goed of fout.
Dus……. elearning designers kijk even op haar blog en pas het toe in je werk.
Die tips van Connie tref je hier.

En hoe zit het met face to face feedback geven? Ik gebruik regelmatig de volgende methode in
mijn klassikale sessies.
Iemand vraagt/nodigt uit een ander persoon om feedback te geven.
De feedbackgever dient eerst een oprecht compliment te geven aan de ontvanger.
Vervolgens vraagt de feedbackgever aan de ontvanger wat hij nodig heeft om zelf (de gever) beter
te functioneren.
Ik weet dat dit een andere methode is dan veel opleidingen voorschrijven maar het is wel
een methode die binnen onze bedrijfscultuur werkt. Ik vermijd bewust “slecht gedrag”.
In Strenghts Finder 2,0 (Tom Rath, 2007) gaat men uit van de sterktes en positieve kenmerken
van de persoon en deze te gebruiken en te bestendigen in de bedrijfscontext om
zodoende succesvol te zijn.

Er zijn verschillende cursussen beschikbaar om goed en effectief feedback te leren geven.
Een goede site met meer informatie over feedback geven en die ook
cursussen levert is die van Anker-Kompas

Feedback in elearning --- Image by © Royalty-Free/Corbis

Feedback in elearning © Royalty-Free/Corbis

Instructie aan volwassenen

Wat doe je als je instructie aan volwassenen moet geven?

Leren volwassenen anders dan jongeren?

Ik vind het altijd belangrijk te weten waarom ik iets moet leren en hoe ik het geleerde
kan toepassen in mijn praktijk. Daarnaast vind ik het prettig als er ervaringsgericht gewerkt wordt.
Kijk eens naar het artikel van Nicole Legaut waarin ze aangeeft wat de belangrijkste principes zijn.
In haar onderzoek concludeert Nicole dat er geen bewezen theorie aanwezig is maar dat
ze wel een aantal belangrijke aanwijzingen heeft die ze in vijf categorieën heeft ondergebracht.
Klik hier om die principes te leren. Het artikel is wel in het Engels.

 Instructie aan volwassenen

Instructie aan volwassenen

Een leuke toolkit voor het lesgeven aan volwassenen tref je hier.

Trainingsvaardigheden

Trainingsvaardigheden is een breed onderwerp waar tientallen boeken over zijn geschreven.

Trainingsvaardigheden jim EY

Trainingsvaardigheden

Voor dit korte stukje beperk ik mij tot het geven van trainingen en niet tot de theorieën.
Als je meer wilt weten over de theorieën kan ik je het boek Leren en Doceren
in het Hoger Onderwijs
aanbevelen(Lemma, 2006).
Wat ik sterk vind aan dit boek is dat overal staat uitgelegd waarom je iets doet
of moet doen. Andere boeken zijn Training als beroep, deel 1 (Oomkes, 2001) en
Opleiders in organisaties Capita Selecta (Kluwer 1998).
Er zijn vele definities te vinden over wat is een training, een workshop, een les, een opleiding,
etc. dat dit op zichzelf al een boek zou opleveren. Daar zie ik, voor nu, maar even vanaf.

Het geven van trainingen, workshops, werkconferenties, interventies, kan heel veel
inspiratie geven voor zowel de trainer als de deelnemer maar ook pijnlijke momenten
opleveren als er dingen gebeuren die je niet had voorzien.

In het boek Hartelijk Gefaciliteerd, wat een geweldige titel, is een checklist opgenomen
om een workshop/training vorm te geven (Kluwer, 2008).
Je begint met een verkenning (het WAT, WIE en HOE) vervolgens ga je starten met de
voorbereiding met onder meer je draaiboek. De derde stap is het faciliteren van de training.
De laatste twee onderdelen van de checklist zijn het vastleggen van de resultaten en
het eventuele vervolg organiseren.

Ik geef zelf regelmatig workshops en doe dit nu al meer dan dertig jaar.
Ik vind het geven van trainingen/workshops heel erg inspirerend en ik leer zelf nog steeds.
Een goede basis kun je krijgen door zelf een opleiding als trainer te gaan volgen.
Er zijn meerdere mogelijkheden op verschillende niveaus.
Een aantal mogelijkheden zijn: HBO Opleidingskunde, Post HBO Certified Trainer,
Boertien en ISBW. Ook internationaal zijn er mogelijkheden zoals het CIPD (UK) en
ASTD (USA). Deze opleidingen geven je allemaal een goede basis.
Je hebt vast wel eens gehoord van de 70:20:10 regel waarbij 70 percent van het leren
plaats vindt op de werkplek (kijk maar eens naar de video).
Zo is het met het geven van trainingen ook. Je leert het pas goed door het te doen.
Sommigen hebben wat meer talent en vandaar dat de ene trainer wat
meer inspiratie geeft dan de andere.

Meer informatie nodig? Kijk ook eens op mijn DOWNLOADS pagina voor gratis voorbeelden.
Stuur anders een mail en je krijgt snel antwoord.