Categorie archief: Analytics

Nieuw Handboek Leren en Ontwikkelen

Handboek Leren en Ontwikkelen in organisaties is de geheel herziene uitgave van het bekende handboek Strategisch Opleiden en Leren in organisaties. In deze vijfde editie staan de uitdagingen van de 21e-eeuwse organisaties centraal. Het gaat in dit boek om medewerkers langer inzetbaar te houden en verder te ontwikkelen.

De redactie (Jan Rijken, Nick van Dam en Eric Mooijman) heeft tweeëntwintig auteurs gevraagd een bijdrage (mee te) laten schrijven. Ik heb zelf het hoofdstuk 17 geschreven: L&D-analytics: meten en rapporteren over leren.

Het traject van schrijven is een jaar geleden gestart en heeft zich in september 2018 tot een prachtig boek gevormd. Nu kan het weer een lange tijd gebruikt worden door studenten. Ik voel me trots dat ik heb mogen meeschrijven en dat tevens mijn biografie is opgenomen in het boek.

Inhoudsopgave hoofdstuk 17

Boek Leren en ontwikkelen

Handboek Leren & Ontwikkelen in Organisaties

Het boek kan zowel als hardcover of als e-book bij Noordhof uitgevers worden besteld of o.a. hier voor een prijs van 52,50 €

Leer-ecosysteem voor de medewerker

Leren gaat steeds verder mee met nieuwe technologische ontwikkelingen. Natuurlijk, leren gebeurt nog steeds in het leslokaal maar ook daarbuiten. De leraar hoef niet meer altijd beschikbaar te zijn want de lerende gaat het zelf halen/zoeken en dat kan 24 uur per dag. Leren is sociaal, kan technologisch worden ondersteund met video, webex, chat, virtual classroom, elearning, etc.. Al deze mogelijkheden gezamenlijk wordt een leer-ecosysteem voor de medewerker genoemd.

Wil je meer weten over leer ecostemen? In 2017 is in Orlando (USA) weer een conferentie over ecosystemen, zie link.

Dichter bij huis, op 19 en 20 oktober 2016 zal ik zelf voor Teneo in Brussel tijdens het HRcoreACADEMY forum een presentatie verzorgen over dit onderwerp. De onderwerpen zijn in de afbeelding weergegeven. Wellicht zie ik je daar? Graag tot ziens!

Leer-ecosysteem agenda

Leer-ecosysteem programma

 

Trends in leren en ontwikkelen

Trends in leren en ontwikkelen is een video-opname door Crowdale waar een ronde tafel heeft plaatsgevonden voorgezeten door Gerard van der Molen (Whitematterlab). Het gespreksonderwerp leren en ontwikkelen (learning & development).

Een aantal onderwerpen zoals strategie, innovatie, technologie en training komen hier aan bod. Het gesprek is in het Nederlands opgenomen en bestaat uit een drieluik waarvan alleen deel 1 is vrijgegeven. Voor de andere twee afleveringen dient u contact op te nemen met Crowdale.

Ik was te gast samen Ellen den Mulder (Deloitte Consulting), Willem-Bart Overhand (Eneco) en Frans Schaafsma (Office Depot). Leuk en erg vereerd om een keer mee te maken.

 

Trends in leren en ontwikkelen

Trends in leren en ontwikkelen (achter de schermen)

Trends in leren en ontwikkelen

Trends in leren en ontwikkelen (achter de schermen 2)

Learning Analytics

Learning Analytics is de analyse en meting die je toepast op data gegeven door deelnemers of studenten aan opleidingsprogramma’s. Binnen bedrijven is Business Intelligentie een bron van informatie vergaring en wordt deze data vaak toegepast om nieuwe producten te ontwikkelen of bestaande producten te verbeteren. Learning Analytics is vergelijkbaar hiermee.

Learning Analytics

Learning Analytics

Het begint langzaam vorm te krijgen dat de aanwezige data in organisaties of onderwijsinstellingen gebruikt kan worden om:

 • bestaande programma’s te verbeteren
 • nieuwe programma’s te ontwikkelen
 • voortgang van langdurige programma’s te meten
 • kwaliteit van programma’s te meten

Bronnen die gebruikt worden om deze verbeteringen toe te passen of nieuwe producten te ontwikkelen zijn vaak LMS data, CMS data, Social networks, evaluaties en bedrijfsnetwerken.

De voordelen zijn zojuist genoemd. Zijn er ook nadelen?
Alle data kan persoonlijke informatie bevatten en dus privacy issues.

Ethisch handelen is dan ook een vereiste om deze data op een juiste wijze te interpreteren.

Meer weten over Learning Analytics?

 • Lees dit zeer lezenswaardige artikel van Arjanna van der Plas en John Doove hier.
 • Kijk naar onderstaande video met Steve Schoettler.

Corporate Universities

Ik heb deze week het boek Corporate Universities (CU) gelezen van Martijn Rademakers (Kluwer 2012).

De CU van mijn werkgever staat hier ook in vermeld en ik heb Martijn vorig jaar
een aantal keer ontmoet om aanvullende informatie m.b.t. CU’s te delen.
De CU wordt vaak gezien als een oplossing voor alle ontwikkelingsvraagstukken
waarmee het bedrijf wordt geconfronteerd.

Rademakers geeft in zijn boek zes trends aan die de CU moet gaan realiseren:

 1. Meer programma’s voor specifieke kennisdeling
 2. meer aandacht voor het opleiden van medewerkers bij klanten
 3. Leiderschapsontwikkeling gekoppeld aan de strategie
 4. Ontwikkeling van maatwerkproogramma’s
 5. Ontwikkeling van persoonlijke ontwikkelingsprogramma’s met coaching en opdrachten
 6. Sterke verbinding tussen CU en talentmanagement

Een cruciale vaardigheid van de CU is het kunnen vertalen van de strategische behoeftes
van de organisatie naar concrete leeroplossingen. Dit betekent dat de medewerkers
van de CU zowel de HRD kennis als de business kennis moeten hebben. Dit wordt ook wel
T shaped genoemd (verdieping én verbreding van twee disciplines).

Ik denk zelf dat het belangrijk is dat de CU wordt ondersteund door de
Directie /CEO/Raad van Bestuur door zitting te nemen in een raad van advies.
De verschillende onderdelen van het bedrijf dienen een vertegenwoordiging
te hebben door zitting te nemen in een content-board.
Hiermee realiseer je buy-in en weet je zeker dat je programma’s krijgt in
lijn met wat het bedrijf nodig heeft.
Ook het beschikbare budget van de CU moet in deze content board worden belegd.
De CU is een aanjager van de bedrijfscultuur en daarom een spin in
het web van de organisatie.
Tot slot kan de CU als een proffit center opgezet worden en hoeft
het geen cost center te zijn.

Nog even als opmerking: in Duitsland is het bij wet verboden een
bedrijfsopleiding te kenmerken als University.

Corporate Universities--- Image by © Bill Varie/Corbis

Corporate Universities. Image by © Bill Varie/Corbis

Bronnen:
Corporate Universities (Martijn Rademakers Kluwer, 2012)
Corporate Universities and Learnng Centers (Mahmood & Minhas, 2011)
zie Link

(e)Learning 2037

Hoe ziet eLearning 2037 eruit? Leren we dan anders?

Doen robots al het werk of zijn er nog een paar ontwikkelingslanden die fysieke
arbeid verrichten? Ik wil een paar voorbeelden met jullie delen aan de hand
van drie onderwerpen. Dit zijn groei, technologie en kennis & organisatie.

Groei

De eLearning-industrie heeft nu wereldwijd een budget van plusminus 108 biljoen wat voor 70
percent gedomineerd wordt door Amerika en Europa (bron: Global Industry Analysts Inc).
In het algemeen zou je kunnen zeggen dat dit bedrag in ongeveer 25 jaar tijd is ontstaan.
Voor 1985 was er nauwelijks sprake van een betekenisvolle eLearning industrie.
Als we dus nu 25 jaar verder kijken (2037) dan is er een bedrag van 250
biljoen te besteden.

Ik denk zelf dat er in werkelijkheid nog veel meer zal worden besteed omdat ik nu voor
het gemak alleen Amerika en Europa hanteer.
Volgens een studie van Ambient Insight zijn de snelst groeiende landen op het gebied
van self paced learning Vietnam, Thailand, Azerbeidzjan, Kenia en Roemenië.
Kortom; het geschatte bedrag van 250 biljoen zal mogelijk verdubbeld worden naar
500 biljoen.

Technologie

eLearning alleen geeft niet de gewenste bedrijfsresultaten.
Men heeft het vooral over Blended leren (zie ook mijn blog van 5 oktober)
Wat gaat het worden? Ik geloof zelf in een Blend van technologie.
Die Blend zal worden gedreven door de meest innovatieve fabrikanten
en daarmee direct door zijn klanten. Wat bedoel ik hiermee?
Flash wordt binnenkort niet meer ondersteund omdat sommige fabrikanten (Apple)
geen vertrouwen hadden in deze technologie.
Ook websites in Flash worden slecht geïndexeerd door Google (de gebruiker ging klagen).
Gevolg; HTML5 is nu de opkomende software. Een taal die pas tot volwassenheid kwam
in 2010. Niemand kan zeggen voor hoelang software meegaat.
De ontwikkelingen blijven doorgaan. Software gaat nu gemiddeld 2-4 jaar mee tot
er een aanpassing plaats vindt of geheel verdwijnt.

De verscheidenheid aan software vereist ook een verschuiving van kennis van de
medewerker. Het zal bijna onmogelijk worden om alle software te beheersen.
Ik heb een schermafdruk van mijn beeldscherm hieronder gezet.
Al deze pictogrammen zijn van een softwarepakket.  Beheers ik deze software
volledig en tot in perfectie? Zeker niet.  Ik weet echter wel wat het is, dat het
bruikbaar is en waar ik de echte expertise kan vinden indien nodig
(van specialisten van bijvoorbeeld video’s als SHOW ME).
Ook zal de Tin Can Api een evolutie gaan veroorzaken door middel van het opnemen en
vastleggen van al het leren onder verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf
(zie mijn blog van vorige week).
MOOC’s (Massive Open Online Course) zullen over 10 jaar worden gedomineerd door
enkele vooraanstaande partijen wat de concurrentie onder de universiteiten
zal verhevigen. Mede omdat deze partijen Big data en Learning Analytics verzamelen
en inzetten en zich daardoor kunnen onderscheiden
(zie ook mijn blog van 16 november).

Op hardware gebied moet alles mobiel en is niets meer fixed.
Het nieuwe werken is anytime, anyplace en anywhere.
Die verkregen vrijheid zal niet meer worden teruggegeven.
Alle nieuwe technologie moet die vrijheid ondersteunen.

Kennis & organisatie

Je hoeft niet meer overal verstand van te hebben je moet echter wel de specialisatie kunnen
vinden. De trend in organisaties is u al: meer doen met (veel) minder mensen.
Dit zal nog veel meer gaan gelden in de toekomst.

Samenwerken en de middelen tot samenwerken moeten aanwezig zijn in organisaties.
Studies van CLC L&D laten zien dat de belangrijkste competenties voor de toekomst zijn:

 1. navigeren door je organisatie (door o.a. systematisch denken, zelf bewustzijn,
  risico management en organisatiebewustzijn).
 2. verhogen van relatie management (door o.a. teamwork, netwerken, managen van
  anderen en invloed vergaren door kennis van anderen te gebruiken in je eigen
  voortgang).
 3. excellent operationeel werken (door o.a. door het tonen van creativiteit en het kunnen
  proces denken)

Samenvattend.

Het netwerken en het snel kunnen vinden van de juiste mensen zal de onderscheidende
factor worden van werknemers in succesvolle organisaties.

De technologie op hardware gebied zal biljoenen kosten en zich niet meer alleen op Amerika
en Europa richten maar gedomineerd worden door groeimarkten.
Op softwaregebied zal er elke 5 jaar een wijziging plaatsvinden in focus wat
het moeilijk maakt om mensen op de universiteiten voor te bereiden op een baan.
Leren zal dan ook veel meer “on the job” moeten gebeuren.
Die job is dan wel anyplace en anywhere.
Dit betekent dat scholen en bedrijven ook veel meer moeten gaan samenwerken en
wellicht moeten integreren. De werknemer maakt zijn eigen portfolio door al het geleerde
zelf op te nemen in leermanagementsystemen (LMS) of leeropnamesystemen (LRS)
en deelt dan weer zijn opgedane kennis met anderen.

Des te meer je deelt, des te hoger klim je op in de organisatie.

Bronnen (hyperlinks naar de gebruikte websites):

Hoe ziet eLearning 2037 eruit?

Hoe ziet eLearning 2037 eruit?

Tin can

De Tin Can API (Application Programming Interface) is een nieuwe leertechnologie die jouw leerervaringen “vangt” en vastlegt.
Deze eenvoudige en flexibele taal vervangt de vaak gelimiteerde en
complexe oude specificaties van o.a. een Learning Management Systemen.
Mobiel leren, simulaties, virtuele werelden, serious games,
real-world-activiteiten, ervaringsleren, sociaal leren, offline leren
en samenwerkend leren alles kan worden vastgelegd in de Tin Can Api.

Hoe werkt het?
Mensen leren van interacties met andere mensen, het opnemen van inhoud, etc..
Deze leeractiviteiten kunnen overal gebeuren maar worden opgeslagen in
een LRS (Learning Record Store). Deze opname wordt geactiveerd
door de gebruiker zelf wanneer de API een opdracht krijgt zoals
bijvoorbeeld: ik deed dit, ik heb een ervaring, ik heb een test gedaan, iets gelezen,
een game gedaan, etc..

ADL (de huidige eigenaar van SCORM) werkt samen met Rustici aan deze revolutionaire
shift in het vastleggen van leren door de gebruiker zelf.

Meer weten?

Over ADL? Klik hier

Over API? Klik hier

Over Tin Can? Klik hier

Tin can. Image by © Royalty-Free/Corbis

Tin can. Image by © Royalty-Free/Corbis

Het Mumie Project

Spannende titel; Het Mumie Project. Even tijd voor iets anders? Nee, het is niet de titel van een boek of film.

De TU in Delft zet e-learning in tegen uitval van hun techstudenten.
Om studenten voor te bereiden en/of te ondersteunen bij hun technische studie is een online studieprogramma opgezet, het Mumie Project.
Dit project is een samenwerking van de TU Berlijn, KTH Stockholm, Aalto University Finland
en het bedrijf Integral-learning.
Het project dient te voorkomen dat studenten voortijdig met hun studie stoppen omdat
zij het benodigde wiskundige niveau niet halen of bij kunnen houden.
Voor meer informatie over het project klik hier.
Wil je het hele artikel van Monique Brandalise op Webwereld lezen klik dan hier.

Fijne vakantie en….. vergeet niet alle batterijen op te laden, inclusief die van jezelf!

Het Mumie Project

Het Mumie Project

Academy Mobile

Microsoft werkt aan een een internet/intranet toepassing genaamd Academy Mobile.

Academy Mobile is tevens een podcasting en social media platform bedoeld om medewerkers wereldwijd te helpen informatie te delen op en via Sharepoint (versie 2007).
Voorlopig is de toepassing alleen nog bij Microsoft te vinden maar een klein stukje film
hebben ze al voor je op YouTube gezet.

De mogelijkheden en toepassingen zijn legio en de feedback van gebruikers is positief.
Kijk zelf en klik op de pijl van onderstaand scherm.